FAI / CIA / Latvian ballooning news

Ziņa 2016.gada 28.oktobris: Info: 22nd FAI World Hot Air Balloon Championship.Live streaming sites: šeit.

Ziņa 2016.gada 27.oktobris: Info: Japānā, Saga, 2016.gada 28.oktobrī tiek atklāts Pasaules čempionāts gaisa balonu sportā.Informācija par pasākumu pieejama šeit. .

Ziņa 2016.gada 6.februāris: Info: Ne-oficiāla meteoroloģiskā un aeronavigācijas informācija, informācija par pasākumu Love Cup 2016, Jekabpils ir pieejama šeit. .

Ziņa 2016.gada 11.janvāris: Info: LGBSS Valde, izskatot publiski pieejamo informāciju konstatē: pasākums "Love Cup 2016" nav atbilstošs Starptautiskās Aviācijas Sporta federācijas ( FAI ) sacensību noteikumiem. Līdz 2016.gada 8.janvārim LGBSS Valde nav saņēmusi sankcijas pieprasījumu sporta pasākuma "Love Cup 2016" organizēšanai. Pasākuma sarīkošanai nav piešķirta FAI sankcija, Latvijas Aerokluba sankcija. LGBSS neuzņemas atbildību par lidojumu drošību pasākuma laikā, pasākuma organizāciju un norisi. LGBSS Valde vienbalsīgi nolemj : neveikt aktivitātes saistībā ar pasākumu "Love Cup 2016", neatbalstīt šo gaisa balonu pasākumu; LGBSS Valde norobežojas no jebkādas atbildības saistībā ar pasākuma „Love Cup 2016” organizēšanu un norisi..

Ziņa 2016.gada 8.janvāris: Info: Latvijas Aeroklubs ir apstiprinājis Latvijas sportistu dalību 2016.gada Pasaules Sieviešu čempionātā karstā gaisa balonu sportā..

Ziņa 2015.gada 2.decembris: Info: LGBSS Valde ir saņēmusi atbildi uz informācijas pieprasījuma lūgumu Jēkabpils un Jēkabpils novadu pašvaldībām.Informācija pieejama LGBSS biedriem pēc pieprasījuma..

Ziņa 2015.gada 1.decembris: Latvijā tiek organizēts Ziemas gaisa balonu festivāls "Love Cup 2016", ko pasūtītājs - Jēkabpils dome ir klasificējusi kā "Sporta pasākumu".Jēkabpils dome ir izsludinājusi konkursu ziemas gaisa balonu festivāla "Love Cup 2016" sarīkošanai.Konkurss izsludināts 2015.gada 19.novembrī un noslēdzies 2015.gada 19.novembrī plkst.11:00. Uzvarētājs, saskaņā ar Jēkabpils domes informāciju, - "Sky Amazons", ko pārstāv Inga Ūle ( bij. Inga Igaune).Konkursa Nolikums pieejams šeit. Jēkabpils Domes oficiālā informācija pieejama šeit.Mediju ziņa pieejama šeit. Uz 2015.gada 1.decembri Latvijas gaisa balonu sporta savienība šim pasākumam nav izsniegusi sankciju.

Ziņa 2015.gada 10.novembris: Info: LGBSS Valde nosūtījusi informācijas pieprasījuma lūgumu Jēkabpils un Jēkabpils novadu pašvaldībām.Informācija pieejama LGBSS biedriem pēc pieprasījuma..

Ziņa 2015.gada 9.oktobris: Info: 7 Latvijas Aerokluba sportisti,no tiem - 5 gaisa balonu sporta pārstāvji, piedalīsies World Air Games 2015, kas norisinās Dubai , AAE, no 1.- 12.decembrim.Informācija šeit. .

Ziņa 2015.gada 30.augusts: Info:Lidojumu drošības seminārs 2015 :68 pieteikumi.Papildus Info šeit. .

Ziņa 2015.gada 15.augusts: Info: pilota reportāža Eiropas čempionāts 2015 Debrecen /Ungārija/ .

Ziņa 2015.gada 13.augusts: Info: Lidojumu drošības semināra programma-šeit. .

Ziņa 2015.gada 10.augustā: Kompānija StenaLine nodrošina prāmju satiksmi Ventspils - Travemunde, prāmis "Stena Flavia" , Liepāja - Travemunde prāmis "Urd", un Ventspils - Nīneshamne,"Stena Flavia" un "Scottisch Viking" . StenaLine atbalsta Latvijas gaisa balonu sporta komandas dalību 2015.gada Eiropas čempionātā.Paldies!

Ziņa 2014.gada 20.decembris: Informācija: Gaisa balonu lidojumu meteoroloģiskās informācijas sadaļa. .

Ziņa 2014.gada 2.decembris: Informācija: Apstiprināta gaisa balonu pilotu 2014.gada reitinga tabula. .

Ziņa 2014.gada 14.oktobris: Informācija: Informatīvs video materiāls: Lidojums ar gaisa balonu - kā tas notiek? .

Ziņa 2013.gada 3.oktobrī,plkst.20:15 : Informācija : LGBSS Valdes sēdes protokols 2013/10-03v.(Par FAI Sporta licences, kas izsniegta Ingai Igaunei/ no 2015.gada Iga Ūle, anulēšanu un uzskatīšanu par nederīgu)

Ziņa 2013.gada 23.septembrī: Informācija : LGBSS Valdes sēdes protokols 2013/09-20v. Par Ingas Igaunes / no 2015g. Inga Ūle/ rīcību , kas diskreditē LGBSS.

Ziņa 2013.gada 4.septembrī No 2013.gada 25.augusta Latvjā ir spēkā Komisijas Regulas (ES)800/2013 prasības.

Ziņa 2013.gada 30.augustā Cēsu AIeN apsargājamā un aizliegtā teritorijā piezemējies 5-vietīgs gaisa balons ar 8 pasažieriem, pilots : Inga Igaune / no 2015.gada -Inga Ūle LY-OEB .Informācija šeit : LETA un šeit Cesis24

Ziņa 2013.gada 29.aprīlī: Dalību gaisa balonu festivālā "Rīgas Vīzijas 2013", organizators Inga Igaune /no 2015.g.Inga Ūle / atteikuši visi Latvijas gaisa balonu sporta piloti, LV Meistarsacīkšu uzvarētāji kopš 2006.gada. Iemesli : absolūti nekorekta pasākuma organizatora Ingas Igaunes /no 2015.g. Inga Ūle /rīcība, atklāti pārkāpjot "First come-First serve" principus un iespējamais lidojumu drošības apdraudējums. Vairāk informācijas šeit un šeit

Ziņa 2012.gada 29.decembrī: Gaisa balona lidojums Vācija - Igaunija.Pilots Dominik Haggeney. : Lidojuma info.

Ziņa 2012.gada 27.decembrī: LGBSS : Valdes lēmums par reitinga aprēķināšanu.

LGBSS piedāvā: dokumentācijas noformēšanu Lidojuma derīguma sertifikāta iegūšanai YL reģistra gaisa baloniem.

LGBSS Valdes lēmums:Par reitinga aprēķināšanas kārtību no 2012.gada 9.marta

ES/ EK/ FAI/ CIA/ EASA/ LR dokumenti

Papildu dokuments ED Lēmumam 2013/018/R.2014.gads.

REGULA (ES) Nr. 445/2015 (LV) 17.03.2015. groza 1178/2011.

Cameron SB22-0.Date: 0 May 2014. replacement - Brass pressure gauge Fittings.Mandatory. Ar ierakstu AMP.

REGULA (ES) Nr. 379/2014 (LV) 07.04.2014. Prasības un procedūras atbilstīgi Regulai 216/2008, groza 965/2012

REGULA ( ES) Nr. 800/2013 (LV) 14.08.2013. Gaisa kuģu ekspluatācija atbilstīgi Regulai 216/2008

REGULA (ES) Nr. 965/2012 (LV) 05.10.2012. Prasības un procedūras atbilstīgi Regulai 216/2008

REGULA (ES) Nr. 748/2012 (LV) 03.08.2012. Par sertifikāciju

Airworthiness Directive EASA AD 2012_0142R1.Date: 14 September 2012.Obligātai izpildei ar ierakstu AMP..

Airworthiness Directive EASA AD 2012_0142.Date: 03 August 2012.Obligātai izpildei ar ierakstu AMP.

EASA Safety Information Bulletin.Date: 03 August 2012.Recomendations.Not mandatory

LINDSTRAND SERVICE BULLETIN NO. 12.Obligātai izpildei.

REGULA (EK)Nr.1178/2011 (konsolidēta 17.03.2015,LV) , administratīvās prasības.(iekļaujot 2015/445)

REGULA (EK)Nr.2042/2003 (konsolidēta 17.11.2011,LV) , par lidojumderīguma uzturēšanu.(iekļaujot 1149/2011)

REGULA (ES)Nr.1149/2011(LV) 21.11.2011 , par lidojumderīgumu un personālu,groza (EK)Nr.2042/2003

REGULA (EK)Nr.2042/2003 (konsolidēta 28.10.2010,LV) , par lidojumderīguma uzturēšanu.(901i2/66.A.100)

REGULA (ES)Nr. 962/2010(LV), 26.10.2010 , par lidojumderīguma uzturēšanu, groza (EK)Nr.2042/2003

REGULA (ES)Nr. 127/2010(LV), 05.02.2010 , par lidojumderīguma uzturēšanu, groza (EK)Nr.2042/2003

REGULA (EK)Nr.1056/2008(LV), 27.10.2008 , par lidojumderīguma uzturēšanu, groza (EK)Nr.2042/2003 (32i)

REGULAS (EK)Nr.2042/2003 I pielikums (M daļa),(konsolidēta 07/2010 ENG), par lidojumderīguma uzturēšanu

REGULAS (EK)Nr.2042/2003 II pielikums (145 daļa),(konsolidēta 11/2010 ENG), par lidojumderīguma organizācijām

REGULA (EK)Nr.216/2008 (konsolidēta LV) , par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas jomā

FAI CIA Safety Officer Handbook 2009 (ENG) , iepazīties ieteicams katram gaisa balonu entuziastam

EASA NPA 10.08.2010,EC 2042/2003;216/2008;ICAO Annex6 saskaņošana,lidojumderīguma uzturēšana(ENG).

EASA 20.02.2008 izdots dokuments (ENG) , attiecināms uz Krievijā ražotajiem gaisa kuģiem

EASA Decision 2009/005/R and Annex (ENG) , sertifikāciju specifikācijas karstā gaisa baloniem CS-31HB

EASA 11.12.2009 "Atzinums Nr. 04/2009" (LV), par ieteikumu grozīt (EK) Nr. 2042/2003

EASA CRD PART I TO NPA 2008-07. Eff. date : 15 JUL 2010. ELA process.

LR Likums "Par aviāciju" (05.10.1994,Red. 24.04.2013)

LR MK noteikumi Nr.507 (28.06.2011) (Gaisa telpas struktūra, pieteikumi)

LR MK noteikumi Nr.51 (18.01.2011) (Lidojumu apkalpes locekļu sertificēšana)

LR MK noteikumi Nr.1050 (15.09.2009) (Aerostatu lidojumu kārtība)

LR MK noteikumi Nr.100 (03.02.2009, zaudējuši spēku 29.09.2011) (Lidojumderīgums līdz 29.09.2011)

LR MK noteikumi Nr.819 (04.12.2007) (Aviācijas skates)

LR MK noteikumi Nr.661 (15.08.2006) (Gaisa kuģu būve, remonts, 66A100/45)

LR MK noteikumi Nr.573 (11.07.2006) (Lidojumderīgums)

LR MK noteikumi Nr.426 (30.05.2006) (LR CAA maksas pakalpojumu cenrādis)

LR CAA informatīvs materiāls ( 2009.g., LV) , par lidojumderīguma uzturēšanu

Par LGBSS

Latvijas gaisa balonu sporta savienība (LGBSS) ir radīta, lai popularizētu gaisa balonu sportu Latvijā, stiprinātu saites starp gaisa kuģotājiem visā pasaulē. LGBSS izsniedz sankcijas gaisa balonu sporta pasākumu organizēšanai Latvijā. LGBSS rekomendē Latvijas gaisa balonu sportistus FAI Sporting Licence saņemšanai. LGBSS rīko gaisa balonu sporta sacensības, izglītojošus festivālus ar gaisa balonu sportistu piedalīšanos, seminārus, citus pasākumus, kas veicina gaisa balonu sporta popularizēšanu Latvijā.LGBSS biedrs var būt jebkura LR Uzņēmumu reģistrā vai Biedrību un nodibinājumu reģistrā reģistrēta juridiska persona. Iestāties LGBSS var iesniedzot noteiktas formas rakstisku pieteikumu. Pieteikuma formu un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka LGBSS valde. Reizē ar pieteikuma iesniegšanu ir jāsamaksā iestāšanās nauda ikgadējās biedru naudas apmērā.
LGBSS, Latvijas Aerokluba (LAK) sastāvā, pārstāv Latvijas karstā gaisa balonu sportistus Starptautiskajā Aviācijas Federācijā (FAI) un deleģē sportistus dalībai oficiālajās starptautiskajās sacensībās. Biedru skaits ( tikai juridiskās personas) - 5. Ar gaisa balonu sportu nodarbojas : līdz 18 g.v. - 73 , vecāki par 18 g. - 310. Starptautiskās kategorijas tiesneši - 30, no tiem kvalifikāciju 2015.gadā ieguvuši 12 ; treneri - 3.2015.gadā sarīkoto izglītības,informatīvo un antidopinga pasākumu saraksts pieejams šeit.

LGBSS rekvizīti

Nosaukums: Biedrība "Latvijas Gaisa balonu sporta savienība"
Adrese: Grostonas iela 6b , Rīga, LV-1013
Vien.reģ.Nr.: LV40008059668
Bankas konts: LV44HABA0551010589976
Tālrunis: +37126117853
E-pasts: moc.liamgninoollab@edlav

LGBSS valde, ievēlēta 15.03.2014 ,pilnvaru termiņš līdz 15.03.2016

Gints Gailisvaldes priekšsēdētājst
Ģirts Vilksvaldes loceklis
Uldis Dūmiņšvaldes loceklis
Arta Slavinska-Inbergavaldes loceklis

.

Informācija LGBSS biedriem

LGBSS valde informē : LGBSS biedru sapulce ir apstiprinājusi izmaiņas LGBSS Statūtu 4.1;4.3 un 7.2 punktos. Attiecīgie LGBSS Statūtu punkti , saskaņā ar LGBSS biedru sapulces lēmumu, tiek izteikti sekojošā redakcijā:

4.1.LGBSS biedrs var būt jebkura LR Uzņēmumu reģistrā vai Biedrību un nodibinājumu reģistrā reģistrēta juridiska persona . Iestāties LGBSS var iesniedzot noteiktas formas rakstisku pieteikumu. Pieteikuma formu un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka LGBSS valde. Reizē ar pieteikuma iesniegšanu ir jāsamaksā iestāšanās nauda ikgadējās biedru naudas apmērā, kas pozitīva lēmuma gadījumā tiek ieskaitīta kā biedru nauda par kalendāro gadu, bet negatīva lēmuma gadījumā tā tiek atmaksāta.

4.3.Lēmumu par biedra uzņemšanu LGBSS pieņem valde. Valdei pieteicēja lūgums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā, taču ne ilgāk kā divu nedēļu laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža. Uz valdes sēdi, kurā izskata pieteicēja lūgumu, ir jāuzaicina pieteicēja pārstāvis un jādod viņam vārds sava viedokļa paušanai. Pieteicēja pārstāvja neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei motivēts lēmums rakstveidā jāpaziņo pieteicējam nedēļas laikā no tā pieņemšanas brīža.

7.2.Biedru sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi LGBSS biedri. Biedri piedalās biedru sapulcē ar pārstāvja starpniecību uz Statūtu vai rakstveida pilnvaras pamata.

2010.gada 15.janvārī noteiktā FAI Sporting Licence saņemšanas kārtība

Lai piedalītos ar FAI CIA sankciju rīkotās gaisa balonu sporta sacensībās vai citos pasākumos, Latvijas karstā gaisa balonu pilotiem ir nepieciešama "FAI Sporting Licence".

FAI sporta licences karstā gaisa balonu pilotiem, pamatojoties uz pozitīvu LGBSS rekomendāciju, izsniedz Latvijas Aeroklubs. LGBSS biedram ir tiesības pieprasīt FAI sporta licenci, ievērojot noteikto kārtību.

FAI Sporting Licence izsniegšans kārtība LGBSS biedriem

The FAI Sporting Licence

The Sporting Code Section 1 - Aerostats - Version January 2011 ( NEW !!!)

FAI Sporting Code 2010

2010.gada 26.augusta LAK Valdes lēmums : Saskaņā ar FAI antidopinga noteikumiem turpmāk, saņemot/pagarinot FAI sporta licenci, kā arī reģistrējoties dalībai Latvijas čempionātam, sportistam jāparaksta apliecinājums par antidopinga noteikumu ievērošanu. Šeit - apliecinājuma forma.

LGBSS dokumenti- pieejami LGBSS biedriem pēc pieprasījuma

LGBSS Logo IZM Logo IZM Logo