Press info

General information

Publiska informācija, saskaņā ar noslēgto līgumu 2020.g: līgumsaistības ir izpildītas.

Izpildot Līgumu, norādam, ka tiesas nolēmums uzliek par pienākumu biedrībai "Latvijas Aeroklubs" izmaksāt biedrībai "Latvijas Gaisa balonu sporta savienība" 608,17EUR. Pasākumi tika līdzfinansēti no biedrības "Latvijas Aeroklubs" saņemtajiem finanšu līdzekļiem

Informācija par biedrības biedriem ir pieejama saskaņā ar Biedrību un nodibinājumu likumu. Biedrības "Latvijas gaisa balonu sporta savienība" darbībai nav noteikta kontrolējošā institūcija.

Press releases ( under construction, please be patient )

Photo Gallery 19th World championship Debrecen

LGBSS Logo IZM Logo IZM Logo LSFP Logo LSFP Logo